Lastentarvike Lastentarvike
Uusi eurooppalainen turvaistinstandardi i-Size
i-Size korostaa lapsen turvallisuutta pidentäen selkä menosuuntaan matkustusaikaa ja ottaen entistä paremmin huomioon sivutörmäykset
Uusi eurooppalainen turvaistinstandardi i-Size

Mikä on i-Size turvaistuinstandardi?
i-Size on uusi eurooppalainen turvaistuinstandardi, joka koskee ensimmäisessä vaiheessa alle 15 kuukautisten lapsien istuimia. Standardi tuli käyttöön loppuvuonna 2013 vanhan ECER44/04 rinnalle ja kummatkin ovat toistaiseksi käytössä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä kokonaan i-Size standardin käyttöön. i-Size tarjoaa useita uusia turvallisuusparannuksia, joista huomattavin on uusi ikäräjä selkä menosuuntaan matkustamiselle.

Uuden standardin mukaan lapsen tulee matkustaa selkä menosuuntaan vähintään 15 kk asti. Suositus kuitenkin on, että lapsi matkustaa selkä menosuuntaan niin pitkään mahdollista oman ja auton koon sallimissa rajoissa. i-Size standarissa istuimesta toiseen siirtymistä on pyritty selkiyttämään ottamalla kilorajojen lisäksi myös pituusrajat. i-Sizen mukaan lapsen tulee matkustaa selkä menosuuntaan vähintään 75cm pituiseksi, mutta standardi suosittelee, että lapsi matkustaa selkä menosuuntaan aina 105cm asti.

i-Size ja vanha ECER44/04 standardi ovat kummatkin toistaiseksi voimassa, joten vanhan standardin mukaista istuinta ei tarvitse päivittää uuteeni-Size istuimeen. i-Size korvaa kuitenkin tulevaisuudessa vanhan ECE44/04 standardin.

i-Size standardin mukaan lapsi matkustaa selkä menosuuntaan vähintään 75cm ja 15Kg asti

Uuden standardin mukaisissa istuimissa on otettu entistä enemmän turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä huomioon. Esimerkiksi i-Size istuimet tarjoavat paremman pään ja niskarangan suojan johtuen pidennetystä selkä menosuuntaan matkustusajasta (min. 75 cm ja 15 kk ikäiseksi). i-Size-standardin vaatimuksissa on ensimmäistä kertaa huomioita myös sivutörmäykset, jolloin istuimien suojaavuus myös näissä tapauksissa on parempi. i-Size istuimien väärinasennusmahdollisuus on myös pienempi, koska standardin mukaisesti asennuksessa ei käytetä auton omia vöitä vauvakaukalo iän jälkeen, vaan Isofix-kiinnitystä.